Υπηρεσίες

Η Madacom, βασιζομένη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία των στελεχών της, προσφέρει πλήθος υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με στόχο την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελάτων της. 

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

01
Σύμβαση τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου

Για την επιχείρηση που επιθυμεί να έχει άμεση, υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού της συστήματος με χαμηλό κόστος καθώς και πρόσβαση σε ετοιμοπαράδοτα ανταλλακτικά σε ειδικές τιμές!

02
Τεχνική υποστήριξη τηλεφωνικού κέντρου, video conference και σχετικού εξοπλισμού

Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται είτε απομακρυσμένα μέσω εφαρμογών remote support είτε με επίσκεψη τεχνικού στις εγκαταστάσεις σας μαζί με τα ανταλλακτικά που πιθανόν απαιτούνται σε περίπτωση βλάβης.

03
Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου, video conference και σχετικού εξοπλισμού

Οι έμπειροι και άρτια εκπαιδευμένοι τεχνικοί της Madacom εγκαθιστούν και προγραμματίζουν τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του.

04
Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου και σχετικού εξοπλισμού

Αν δεν σας καλύπτουν πλέον οι δυνατότητες και η διαμόρφωση του τηλεφωνικού σας κέντρου και επιθυμείτε την επέκταση ή την αναβάθμιση του, η Madacom θα προτείνει με βάση τις ανάγκες σας την κατάλληλη λύση για να το επεκτείνετε ή να το αναβαθμίσετε.

Αναβάθμιση / επέκταση δικτύου voice/data

Αν επιθυμείτε να αναβαθμίσετε ή να επεκτείνετε το δίκτυο voice/data ή θέλετε να αναδιοργανώσετε το server room, η Madacom αναλαμβάνει την άριστη υλοποίηση της κατάλληλης λύσης για την επιχείρηση σας.

05

Παροχή συμβουλών για την μείωση του κόστους τηλεπικοινωνιών

Η Madacom, έχοντας γνώση των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουν οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών και με βάση τον τρόπο λειτουργίας και τις ανάγκες της επιχείρησης σας, σας προτείνει τρόπους μείωσης των δαπανών για τις τηλεπικοινωνίες!

06

Σύνδεση / μεταφορά γραμμών και εσωτερικών τηλεφώνων

Σε περιπτώσεις που απαιτούνται νέες συνδέσεις ή μεταφορές γραμμών και εσωτερικών τηλεφώνων, οι τεχνικοί μας θα πραγματοποιήσουν τις απαιτούμενες εργασίες και τον προγραμματισμό του τηλεφωνικού σας κέντρου σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

07

Μεταφορά / μετεγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου

Αν επιθυμείτε να μεταφέρετε το τηλεφωνικό σας κέντρο, οι τεχνικοί μας πραγματοποιούν την αποξήλωση και επανεγκατάσταση του κέντρου με τη μικρότερη δυνατή ενόχληση της λειτουργίας της επιχείρησης σας.

08

Διασύνδεση γραφείων / υποκαταστημάτων

Η Madacom αναλαμβάνει τη μελέτη και την υλοποίηση της διασύνδεσης των γραφείων ή υποκαταστημάτων που διαθέτει η επιχείρηση σας με στόχο την μείωση του κόστους των τηλεπικοινωνιών και την βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας στην επιχείρηση σας.

09