ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα IP τηλεφωνικά κέντρα, με νέες δυνατότητες Unified Communications και cloud, είναι το βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και, βέβαια, της εξυπηρέτησης των πελατών!