ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Στο οικοσύστημα των προϊόντων unified communications & collaboration της επιχείρησης είναι δυνατό να προστεθούν και άλλα χρήσιμα προϊόντα που προσφέρουν νέες ή συμπληρωματικές δυνατότητες και συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης!